VIZIUNEA

Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc, prin departamentele sale, se dorește a fi un centru de formare și o rampă de lansare a tinerei generații!

MISIUNEA

  • Pregătirea elevilor din învățământul Tehnic conform Standardelor de Pregătire Profesională;
  • Pregătirea elevilor din învățământul Gimnazial astfel încât să poată urma orice profil liceal din județ;
  • Asigurarea celor 3 valori fundamentale : incluziunea socială, dezvoltarea personală și inserția profesională;
  • Preocuparea cadrelor didactice pentru pregătirea elevilor în vederea obținerii de rezultate la concursuri și olimpiade școlare;
  • Accesarea și implementarea de proiecte județene, regionale și naționale;
  • Mobilitate prin proiecte ERASMUS+ pentru elevii din învățământul profesional.