Nr.600 din 03.10.2019
Veniturile brute realizate de către personalul din aparatul propriu al Liceului Tehnologic nr. 1 Surduc
conform art.33 din Legea 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice la data de 30.09.2019
Sursă de finanţare : Buget de stat (MEN)
Categorie de personal - didactic 
      Număr posturi
Salar baza realizat gradație
de merit
+ doctorat
dirigenție stabilitate indemnizație
 hrană
spor zonă+
spor suprasolicitare+
spor handicap+CFP
Total drepturi
salariale 01.09.2019
Denumire funcţie / Grad didactic nivel
 studii
Vechime
în învăţământ
Total
Director (şcoală sau liceu) S >=15 si <20 1 6650 1663 0 0 347 1080 9740
Institutor / Definitiv S peste 25 1 4128 0 317 0 347 526 5318
Învăţător / Grad I M peste 25 1 4773 0 406 0 347 654 6180
Învăţător / Grad II M peste 25 1 4311 0 346 0 347 514 5518
Maistru-instructor / Grad I M peste 25 0,5 2236 0 0 0 173 300 2709
Maistru-instructor / Fără pregătire M Până la 1 an 2,35 5690 0 204 0 694 498 7688
Profesor / Grad I S >=10 si <15 1,3 4556 0 367 0 347 604 7004
Profesor / Grad I S >=15 si <20 1,67 4874 0 396 0 347 645 8226
Profesor / Definitiv S >=5 si <10 1,95 5675 0 277 0 531 650 8430
Profesor / Definitiv S >=5 si <10 1,18 3972 0 300 0 347 461 5675
Profesor / Grad II S >=10 si <15 1,47 4124 0 317 0 347 488 6866
Profesor / Definitiv S >=15 si <20 1,48 4207 0 323 0 347 538 7104
Profesor / Grad II S >=15 si <20 1,49 4267 0 331 0 347 557 7249
Profesor / Grad I S >=15 si <20 0,67 3354 0 409 0 232 467 4462
Profesor / Grad I S peste 25 1,53 7560 373 481 0 454 1012 10953
Profesor / Grad I S peste 25 2,77 11921 2217 1142 0 694 1690 21270
Profesor / Grad II S peste 25 1,41 4863 0 390 0 347 638 8120
Profesor / Grad I S >=5 si <10 0,11 0 0 0 0 0 0 0
Profesor / Debutant S Până la 1 an 0,11 0 0 0 0 0 0 0
Profesor / Debutant S Până la 1 an 0,28 0 0 0 0 0 0 693
Profesor / Definitiv S >=20 si <25 0,17 0 0 0 0 0 0 591
Profesor / Fără pregătire M >=15 si <20 0,23 0 0 0 0 0 0 600
Profesor / Grad I S >=15 si <20 0,28 0 0 0 0 0 0 1889
Profesor pentru instruire practică / Grad I S peste 25 1,07 5930 0 0 0 347 1579 8412
Profesor pentru învățământ preșcolar / Grad II S >=10 si <15 1 4237 0 329 0 347 500 5413
Profesor pentru învățământ preșcolar / Grad II S >=15 si <20 1 4398 0 343 0 347 516 5604
Profesor pentru învățământ preșcolar / Definitiv S >=1 si <5 1 3696 0 277 0 347 431 4751
Profesor pentru învățământ primar / Grad I S peste 25 1 5490 0 445 0 347 652 6995
Profesor pentru învățământ primar / Grad I S >=15 si <20 1 4887 0 396 0 347 592 6222
Profesor pentru învățământ primar / Grad I S >=20 si <25 1 5246 0 427 0 347 631 6651
TOTAL didactic:     32,02 121045 4253 8223 0 9024 16223 180333
Categorie de personal - didactic - auxiliar
      Număr posturi
Salar baza realizat gradație
de merit
+ doctorat
dirigenție stabilitate indemnizație
 hrană
spor zonă+
spor suprasolicitare+
spor handicap+CFP
Total drepturi
salariale 01.09.2019
Denumire funcţie / Grad didactic nivel
 studii
Vechime
în învăţământ
Total
Administrator financiar grad I S   1 4545 0 0 625 347 448 5965
Administrator patrimoniu treapta I M ----- 0,5 0 0 0 0 0 0 1764
Bibliotecar gradul  I S   1 4324 977 0 732 347 0 6380
Secretar instituţie unitate de învăţământ IA M   1 3576 0 0 450 347 0 4373
TOTAL didactic - auxiliar:     3,5 12445 977 0 1807 1041 448 18482
Categorie de personal - nedidactic    
      Număr posturi
Salar baza realizat gradație
de merit
+ doctorat
dirigenție stabilitate indemnizație
 hrană
spor zonă+
spor suprasolicitare+
spor handicap+CFP
Total drepturi
salariale 01.09.2019
Denumire funcţie / Grad didactic nivel
 studii
Vechime
în învăţământ
Total
Îngrijitor I M   3,5000 9523 0 0 0 1214 0 10737
Îngrijitor II M   0,5000 0 0 0 0 0 0 0
Muncitor III M   1 2950 0 0 0 347 0 3297
Şofer M   1 3025 0 0 0 347 0 3372
TOTAL nedidactic:     6,0000 15498 0 0 0 1908 0 17406
Total General:     41,52 148988 5230 8223 1807 11973 16671 216221